Regulamin

 1. Firma Alsen sp. z o.o, zwana dalej Serwisem, z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowickiej 146, 41-500 Chorzów,
 2. Każdy klient oddający sprzęt do naprawy jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Przekazując sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje warunki poniższego regulaminu. Jest to zarazem umowa na podstawie, której świadczona jest usługa naprawy a także reguluje prawa i obowiązki wynikające z tego tytułu.
 3. Oddając sprzęt na serwis klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem obsługi zlecenia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 /Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926/.
 4. Koszt transportu w obie strony pokrywa zlecający.
  *CENNIK SERWISU
 5. Firma Alsen sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nielicencjonowane oprogramowanie znajdujące się na "nośnikach danych" klienta.
 6. Przed oddaniem sprzętu do naprawy klient powinien sporządzić kopię zapasową danych znajdujących się na dysku HDD, SSD itp itd.. Firma ALSEN SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów podczas wykonywania czynności serwisowych.
 7. Korespondencja i wymiana informacji odbywa się wyłącznie ze ZLECAJĄCYM naprawę, którego dane widnieją na ZGŁOSZENIU DO NAPRAWY / PRZEGLĄDU.
 8. W przypadku wykonania naprawy części będą zwracane klientowi wyłącznie na jego pisemne żądanie złożone w momencie oddawania sprzętu na serwis. Przy braku takiego żądania części będą przekazywane do utylizacji.
 9. Czas naprawy jest uwarunkowany możliwością uzyskania odpowiednich części jak również zależny od ilości sprzętu przyjętego do naprawy w serwisie. W firmie obowiązuje zasada „kolejności zgłoszeń”.
 10. Diagnoza sprzętu oddanego do serwisu prowadzona jest wyłącznie pod kątem usterki podanej przez Klienta.
 11. Wycena diagnozy/naprawy NIE ZAWIERA KOSZTÓW LOGISTYCZNYCH.
 12. Serwis udziela na wszystkie usługi gwarancji, długość okresu gwarancyjnego zapisana jest w systemie i widoczna po zakończeniu naprawy (okres trwania gwarancji to min. 3 miesiące, za wyłączeniem napraw zalanego sprzętu).
 13. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach usterki aniżeli podane przez klienta w chwili oddania sprzętu do serwisu. Sytuacja powyższa może wynikać z konieczności rozebrania sprzętu na czynniki pierwsze w celu zdiagnozowania, który z elementów jest uszkodzony, co w nielicznych przypadkach może doprowadzić do pojawienia się odmiennych od podanych w zgłoszeniu objawów.
 14. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia statusu naprawy poprzez program serwisowy lub telefonicznie.
 15. W przypadku nieodebrania sprzętu z serwisu po upływie 30 dni kalendarzowych zostanie naliczona opłata za kazdy dzień przechowywania sprzętu tj. 5zł za kazdy dzień kalendarzowy.

SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZENIA